تاریخچه و معرفی

مدیریت شرکت اُکسین پوشش صنعت خاورمیانه با سابقه بیش از 25 سال در صنعت پوشش های ضدخوردگی و تولید انواع کفپوش های صنعتی و عایق برق هم اکنون تجربیات خود را یکجا نموده و راه اندازی و تاسیس شرکت اُکسین پوشش صنعت خاورمیانه اولین قدمی جهت شکستن محدودیت ها و گسترش فعالیت ها می باشد.

ویژگی ها و تمایزات

تحویل سریع سفارشات و قیمت مناسب تر کالا ها و تنوع محصولات بیشتر جزو ویژگی ها و تمایزات شرکت اُکسین پوشش صنعت خاورمیانه میباشد.

خدمات

خدمات شرکت در محدوده تولید انواع پوشش های ضدخوردگی و ایجاد تنوع در کفپوش های عایق برق و صنعتی با هزینه مناسب تر میباشد.
فهرست